Kontaktné údaje SCŠPP:

Adresa: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
L. Svobodu 31

909 01 Skalica                                                                                                                                

Tel. číslo: 034 664 93 93, 0 907 227 310
E - mail: dicskalica@ehs.sk

Súkromná špeciálna materská škola Skalica: