Súkromné centrum                                   špeciálno-pedagogického poradenstva 

                                                       e-mail: dicskalica@gmail.com                                                                                           tel. kontakty: Skotáková G. Mgr. (špec. ped.): 0907 227 310                                                         Ferenčáková J. Mgr. (špec. ped.): 0949 325 174                                                                               Samsonová J. PhDr. (psychológ): 0904 631 248                                                                    Sedláková I. Mgr. (psychológ): 0944 335 971

Vytvorte si webové stránky zdarma!