Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

Oznamujeme klientom a zákonným zástupcom klientov, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 5.2.2021 (vrátane zmeny z 2.3.2021) bude SCŠPP aj naďalej v prevádzke. Čestné vyhlásenie nájdete dole. O ďalších zmenách vás budeme vopred informovať.        Tel. kontakt - riaditeľ: 0907 227 310